Alain Tits – Voorzitter

Hilde Ceulemans – Alg. Directeur

Stefaan Verlinden – Lid

Marc Van Craen – Lid