Visie-Missie

De missie van Tarag vzw bestaat er in mensen uit de armoede te halen en te begeleiden op alle terreinen om zo terug deel te kunnen uitmaken van de maatschappij.
Wij gaan er van uit dat dat eenieder recht heeft op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening zodat men zich volwaardig kan ontplooien in de samenleving en hiervan actief deel kan uitmaken.
Daar het meestal gaat over een complexiteit van allerlei problematieken bieden we ook indien nodig psychologische, administratieve, juridische, emotionele en financiƫle ondersteuning en dit binnen de gezinscontext. Hiervoor beschikt Tarag vzw over gediplomeerde en professionele begeleiders en wordt ook extern beroep gedaan op specialisten op juridisch en psychologisch vlak. Expertise hierbij is strikt noodzakelijk en vertaalt zich dan ook in een constant bijscholen door onze begeleiders.
Tenslotte wensen wij bij te dragen aan een warme en solidaire samenleving.