Wie zijn we?

Tarag is een thuisbegeleidingsdienst die op een professionele manier gespecialiseerde zorg en hulp op maat biedt en dit op een laagdrempelige wijze.
Sommige mensen worden geboren in een warm nest vol waarden en normen en komen in hun verdere levensweg weinig tot geen hindernissen tegen!! Dit is spijtig genoeg niet zo voor ieder van ons……
Men noemt dit dan “pech”…

Je werk verliezen omdat nu net dat bedrijf failliet gaat waar jij deel uit maakte, je partner verlaat jou en de kinderen, plots krijg je te horen dat je ongeneeslijk ziek bent en niet meer kunt gaan werken…….
“Pech”……en zeker als je er bijna helemaal alleen voor staat. En dat komt vaker voor dan je zelf denkt of nog maar kunt inbeelden!! Vaak is het eerst even dat je leven aanvoelt als een vicieuze cirkel……je komt steeds op hetzelfde punt terug…….daarna beland je meestal in een negatieve spiraal. Je durft niet meer met je verhaal naar buiten te komen want je hebt of krijgt het gevoel dat het alleen jouw schuld is!!
Net diegenen die dit gevoel hebben en open staan voor vrijwillige hulpverlening kunnen bij ons terecht. Wij, Tarag, willen er zijn voor al diegenen die uit de boot vallen, een alsmaar groter wordende groep met steeds meer complexere problematieken.
Tarag wil dan ook opkomen voor de allerkwetsbaarsten in onze maatschappij, die vaak geen vooruitzichten hebben. Kinderen krijgen hierbij onze bijzondere aandacht.
Wij zetten in op de zorg en ontwikkeling van de kinderen in een zorgende en stimulerende omgeving.
Dit op ieders tempo en rekening houdende met ieders mogelijkheden.
Tarag gaat er van uit dat iedere mens uniek is en mens-zijn niet in cijfers kan worden weergegeven. Een hokjesmentaliteit is ons dan ook vreemd.
Wij functioneren als spilfiguur binnen de gezinscontext en als hefboom naar maatschappijparticipatie.
Dit doen we door ambulant te werken. Wekelijks gaat één van onze zorgspecialisten op huisbezoek bij het gezin of de persoon die begeleid wordt.
Het werkingsgebied van Tarag spreidt zich uit over de ganse provincie Antwerpen.
Tarag is een uniek project…wij bieden al onze hulp aan onder 1 koepel, 1 individuele thuisbegeleider!! Momenteel zijn er 80 lopende begeleidingen waarvan 120 tal kinderen die we ondersteuning bieden!!
Door er te zijn voor de mensen krijgen we geen overheidssubsidies!! Dat is de keerzijde van de medaille…..