Jaarlijks bezorgden de medewerkers en vrijwilligers van Tarag vzw ontbijt aan huis in de hele provincie Antwerpen. Door de Coronapandemie was dit de laatste twee jaar niet meer mogelijk. Wij hopen van harte deze actie kortelings terug te kunnen laten doorgaan! 

Formulier ontbijt

  • Prijs: 16,00 € Aantal:
  • Prijs: 21,00 € Aantal:
  • Prijs: 16,00 € Aantal:
  • Prijs: 11,00 € Aantal:
  • Prijs: 12,00 € Aantal:
  • 0,00 €
    Gelieve het bedrag te storten op het rekeningnummer BE35 8637 1787 9737 met vermelding van "naam + ontbijt"